Social Aspects of Stroke and Ageing: Identifying the Gaps in the Evidence

‘Coming of Age in Swansea’ – The Art and Science of Ageing: Invitation to Research Workshop
Social Aspects of Stroke and Ageing: Identifying Gaps in the Evidence
Friday 31st May 2013, 12.00  – 2.00pm

The workshop aims to explore possible collaborations for research into the social aspects of stroke.  Presentations will be followed by an open discussion to identify potential research questions and key issues in the area.  OPAN offer research and development seed corn funding of £2500 to support collaborative ageing research projects.  See www.opanwales.org.uk for further information.

Mae’r gweithdy’n bwriadu archwilio cyfleoedd i gydweithio ar ymchwil i agweddau cymdeithasol ar strôc.  Ar ôl y cyflwyniadau, bydd trafodaeth agored i nodi cwestiynau ymchwil posibl a materion allweddol yn y maes.  Mae OPAN yn cynnig £2500 o gyllid sbarduno ymchwil a datblygu i gefnogi prosiectau cydweithredol ar ymchwil i heneiddio.  Gweler www.opanwales.org.uk am ragor o wybodaeth.

Please confirm by email m.banning@swansea.ac.uk if you will be attending.  

Sponsored by OPAN Cymru
Curated by Prue Thimbleby

See Older News...